Impozycja - montaż elektroniczny 

Impozycja jest procesem polegającym na ustawieniu wszystkich stron publikacji na filmie (lub formie drukowej) w taki sposób, aby po wydrukowaniu arkuszy drukarskich, ich sfalcowaniu i introligacji uzystać strony we właściwej kolejności. Układ stron na filmie zależy od wielu czynników, takich jak: format maszyny drukarskiej, sposób oprawy i liczba stron publikacji, a także format i możliwości maszyn do falcowania i oprawy.

Do niedawna tylko ręcznie wykonywano montaże, zajmowało to jednak bardzo dużo czasu. Montaż elektroniczny pozwala na zdecydowane przyspieszenie tego procesu, a przede wszystkim eliminację podstawowej wady montażu ręcznego, tj. ryzyka niepasowania. Ponadto montaż elektroniczny daje możliwość przygotowania arkusza standardowego dla danej drukarni - posiadającego stałe parametry typu: odległość dolnych znaczków formatowych od kołków czy krawędzi filmu, rodzaj i usytuowanie paska kontrolnego kolorów, sposób opisu pracy, odległości pomiędzy stronami, itp.

Impozycja daje możliwość poważnych oszczędności czasu również podczas przygotowania pliku postscriptowego, ponieważ wymaganym plikiem jest format PS/PDF kompozytowy. Czas generowania postscriptu jest więc parokrotnie krótszy, a ponadto plik parokrotnie mniejszy, co w przypadku dużych publikacji ma ogromne znaczenie.

 1. Pliki przeznaczone do naświetlania powinny być dostarczone w postaci plików PDF – kompozytowych.
 2. Ustawienie dla Acrobat Distillera
  – Drukarnia, Press opimized.
 3. Pliki powinny być wydrukowane pozytywowo
  i prawoczytelnie. Operator modyfikuje te parametry zgodnie ze zleceniem.
 4. Prace powinny być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK, w przypadku pracy zawierającej kolory dodatkowe (Pantone), prosimy o dokładne opisanie wystepujących kolorów.
 5. Wszystkie użyte w plikach fonty powinny być osadzone, lub zmienione na krzywe.
 6. Formaty stron powinny być takie same dla całej pracy.
 7. Praca powinna być „wypuszczona”  z równymi spadami ze wszystkich stron i powinna zawierać znaki cięcia.
 8. Praca musi być wyśrodkowana na stronie.
 9. Wakaty (puste strony w pracy) powinny być załączone w pliku lub uwzględnione w opisie pracy.
 10. W przypadku dokumentu wielostronnicowego kolejne strony powinny być dostarczone najlepiej w jednym pliku, jedna po drugiej. Prosimy nie łączyć ze sobą stron parami.
 11. Prosimy pliki nazywać wg. schematu: X_XXX_tytuł.pdf gdzie X to numer strony
 12. (przykład: 001_124_folder.pdf)

Ze względu na konieczność określenia kilkunastu parametrów (jak: format użytku - netto, brutto, rodzaj oprawy, powierzchnia zadruku, sposób falcowania itd.) przygotowaliśmy specjalną instrukcję, dzięki której przygotowanie plików do montażu elektronicznego nie będzie stanowić problemu. Prosimy o kontakt z naświetlarnią:
tel. 12 412 76 05, 294 14 44 w. 16