Sterowniki
Pliki postscriptowe można wygenerować przy pomocy sterownika na dowolną drukarkę postscriptową. Przy tworzeniu pdf-ów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienia parametrów. 

Na życzenie wszystkie sterowniki są dostępne w siedzibie naszej firmy; w przypadku problemów z instalacją prosimy o kontakt z naświetlarnią:
tel. 12 412 76 05, 12 294 14 44 w. 16.