fundusze unii europejskiejMarek Świstak
Fundusze Unii Europejskiej
a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego

format: 16,5 × 23,5 cm
liczba stron: 296
oprawa: miękka
rok wydania: 2012
miejsce wydania: Kraków
wydawca: Lettra-Graphic
ISBN 978-83-89937-57-5Książka poświęcona jest rozważaniom na temat wpływu funduszy Unii Europejskiej na społeczne czynniki wzrostu gospodarczego. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, iż wzrost gospodarczy nie zależy wyłącznie od czynników natury gospodarczej, ale również społecznej – określanej w książce jako czynniki pozaekonomiczne. Dużą szansę na nadrobienie zapóźnienia w rozwoju Polski w stosunku do tzw. starych państw członkowskich UE upatruje się w możliwości absorpcji funduszy Unii Europejskiej. Stąd celem pracy jest zbadanie, czy obecny kształt oraz funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej pozwala stymulować pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego. Zasadniczym trzonem książki jest weryfikacja nie tylko możliwości pomocy lub interwencji, ale także skutków realizacji programów operacyjnych
jako instrumentów wdrożeniowych funduszy UE w obszarach wybranych pozaekonomicznych czynników wzrostu gospodarczego. Odnosi się
to do kapitału społecznego, ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji. Mając na uwadze zakres wydatkowania środków unijnych w obszarze pozaekonomicznych czynników wzrostu gospodarczego,
autor dokonał identyfikacji elementów przesądzających o efektywnym wspieraniu kapitału społecznego, ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego i edukacji za pośrednictwem środków funduszowych.
Dr Marek Świstak jest absolwentem politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ekonomii społecznej na Uniwersytetecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk
o polityce. Obecnie jest wykładowcą w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor trzech monografii: Fundusze Unii Europejskiej. Cele – Działania – Środki (2008), Leksykon funduszy Unii Europejskiej (2009) oraz Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (2011). Praktyk pozyskiwania
i rozliczania funduszy Unii Europejskiej, zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.